‘ขยะพลาสติก’ทำเงินกับผลทางเทคโนโลยี เท่ากับ‘มลพิษทางทะเล’ที่ลดลง


โดย จุลวรรณ เกิดแย้ม

‘ขยะพลาสติก’ทำเงินกับผลทางเทคโนโลยี เท่ากับ‘มลพิษทางทะเล’ที่ลดลง

“ขยะพลาสติก” เป็นขยะย่อยสลายได้ยาก หากไม่มีการจัดการที่ดีขยะเหล่านี้ก็จะกลายเป็นมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม แต่พลาสติกก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้ไม่ได้ แม้จะมีความพยายามลดการใช้ไปบ้างแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ปัญหาขยะพลาสติกดีขึ้น ในงาน GC Sustainable Living Symposium2023: We are GEN S” มีวงเสวนาที่่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ