'คลัง'ทบทวนยกเว้น'แวต'ลดกระแสสินค้าจีนทะลักไทย


'คลัง'ทบทวนยกเว้น'แวต'ลดกระแสสินค้าจีนทะลักไทย

ช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทย แสดงความกังวลกับปัญหาสินค้าราคาถูกที่เข้ามาทุ่มตลาดในไทยและอาเซียน ทั้งจากสินค้าออนไลน์ (E-commerce) และการเข้ามาใช้ประโยชน์จาก Free Trade Zone หรือเขตปลอดอากร เพื่อขายสินค้าในประเทศ

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ