40 ปีแสนสิริมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน! ชู'นวัตกรรมบ้านสีเขียว'เพื่อโลก...ย้ำอสังหาฯรายแรกสู่เน็ตซีโร่ ปี 2050


40 ปีแสนสิริมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน! ชู'นวัตกรรมบ้านสีเขียว'เพื่อโลก...ย้ำอสังหาฯรายแรกสู่เน็ตซีโร่ ปี 2050

การขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่สู่โลกธุรกิจแห่งอนาคตของ "แสนสิริ" ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย มุ่งสร้างจุดเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายสูงสุดสู่การเป็นองค์กรอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ภายในปี ค.ศ2050 หรือ ปี พ.ศ.2593

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ธุรกิจ