หอการค้านานาชาติฯกลไกเชิงสถาบัน เสริมขีดแข่งขันผู้ประกอบการไทย


โดย ปราณี หมื่นแผงวารี

หอการค้านานาชาติฯกลไกเชิงสถาบัน เสริมขีดแข่งขันผู้ประกอบการไทย

กลไกทางการค้าเชิงสถาบันเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะส่งเสริมขีดความการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ซึ่งองค์กรอย่างหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย หรือ International Chamber of Commerce-Thailand (ICC Thailand) ในฐานะสมาชิกและตัวแทนของหอการค้านานาชาติ (ICC) ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ