"อากาศสุดขั้ว"เบอร์หนึ่งความเสี่ยงก่อวิกฤติโลก


"อากาศสุดขั้ว"เบอร์หนึ่งความเสี่ยงก่อวิกฤติโลก

Global Risks Report 2024 เกิดขึ้นจากแบบสำรวจการรับรู้ความเสี่ยงทั่วโลก (GRPS)ดำเนินการมาเกือบ 20 ปีแล้ว โดยสภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum จาก ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการ ธุรกิจ ภาครัฐ ประชาคมระหว่างประเทศและภาคประชาสังคม 1,490 ราย มีการรวบรวมคำตอบสำหรับ GRPS 2023-2024 ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.ถึง 9 ต.ค.2566

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ