เอกชน 8 รายยื่นประมูลซื้อข้าว 10 ปี


เอกชน 8 รายยื่นประมูลซื้อข้าว 10 ปี

นายวิทยากร มณีเนตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า องค์การคลังสินค้า (อคส.)ได้เปิดรับยื่นซองเอกสารคุณสมบัติการเข้าร่วมประมูลข้าวสารหอมมะลิ 15,000 ตัน ในสต็อกรัฐบาลล็อตสุดท้าย จากโครงการรับจำนำข้าวปี 56/57ครั้งที่ 1/2567 ปริมาณ15,000 ตันมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมยื่นเอกสารคุณสมบัติ ทั้งสิ้น 8 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการและผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญจากจังหวัดต่างๆ อาทิ กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และอุบลราชธานี เป็นต้น

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ